Translation

toastFenceGuardOutsideTheFence
English
Key English Azerbaijani
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Yol saxlana bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Yol məlumatları yaddaşa yazıla bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Yol zip edilə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Yol məlumatları USB yaddaşa köçürülə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastTrackingRecording Recording Qeyd edilir
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv qeyd etmə
toastTrackingPaused Paused Fasilə
toastTrackingStopped Stopped Dayandırıldı
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Qoruyucu: Məkanınız hələ də əl çatan deyil
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Silinə bilmədi — Profildə qeyd edilməmiş məlumatlar var! Əvvəlcə onları bitirin.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil yaradıldı
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil silindi
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Profil silinə bilmədi
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil yeniləndi
toastTrackDeleted Tracks deleted Yollar silindi
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Yollar silinə bilmədi
toastTrackResumed Track resumed Yola davam edilir
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Lütfən, əvvəlcə GPS-i söndürün və ya fasilə verin
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Profili dəyişmək üçün basıb saxlayın
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Siqnala keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
Key English Azerbaijani
timePeriod_perYear per year
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated
toastCancelled Canceled
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Xarici yaddaşa icazə xətası
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Oflayn xəritə yaratmaq alınmadı
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Tənzimləmələrdə güc parametrlərini doldurun
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Qoruyucu: Məkanınız hələ də əl çatan deyil
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Avto fırlatma aktivdir
toastMapFollowingOff Follow off Davam etmə
toastMapFollowingOn Follow on Davam et
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik aktiv deyil
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik aktivdir
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Profili dəyişmək üçün basıb saxlayın
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Silinə bilmədi — Profildə qeyd edilməmiş məlumatlar var! Əvvəlcə onları bitirin.

Loading…

User avatar None

New source string

Urban Biker / StringsAzerbaijani

New source string 2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: Qoruyucu

Reset

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastFenceGuardOutsideTheFence
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 128