Translation

toastActiveProfile
English
Key English Azerbaijani
menuCenterOnMap Center Mərkəz
menuClose Close Bağla
menuInfo Info Məlumat
menuRateAndComment Rate us Qiymətləndir və şərh yaz
menuRefresh Refresh Yenilə
menuSwitchProfile Switch to Buna keç
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Bununla göndər
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Rəng seçin
fence_name_default My Place Mənim Məkanım
profileNameDefault New Profile Yeni Profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Bağışlayın, bu xüsusiyyət bu cihazda istifadə edilə bilməz
farFromHere Far from here Burdan uzaqda
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Tətbiq edilməsi üçün tətbiqi yenidən başladın
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastTrackSaved Track saved. Yol qeyd edildi.
toastTrackDiscarded Track discarded. Yol yadda saxlanmadı
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Yol saxlana bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Yol məlumatları yaddaşa yazıla bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Yol zip edilə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Yol məlumatları USB yaddaşa köçürülə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastTrackingRecording Recording Qeyd edilir
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv qeyd etmə
toastTrackingPaused Paused Fasilə
toastTrackingStopped Stopped Dayandırıldı
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
Key English Azerbaijani
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track.
summaryTotalWeight Total weight
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …).
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track.
svgCopyright Created with Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months
timePeriod_per6Months per 6 months
timePeriod_perMonth per month
timePeriod_perWeek per week
timePeriod_perYear per year
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated
toastCancelled Canceled
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Xarici yaddaşa icazə xətası
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Oflayn xəritə yaratmaq alınmadı
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Tənzimləmələrdə güc parametrlərini doldurun
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Qoruyucu: Məkanınız hələ də əl çatan deyil
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz

Loading…

User avatar None

New source string

Urban Biker / StringsAzerbaijani

New source string 2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastActiveProfile
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 107