Translation

profileNameDefault
English
Key English Azerbaijani
menuCollapseAll Collapse all Hamısını daralt
menuEdit Edit Düzəliş et
menuDelete Delete Sil
menuClear Clear Təmizlə
menuCenterOnMap Center Mərkəz
menuClose Close Bağla
menuInfo Info Məlumat
menuRateAndComment Rate us Qiymətləndir və şərh yaz
menuRefresh Refresh Yenilə
menuSwitchProfile Switch to Buna keç
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Bununla göndər
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Rəng seçin
fence_name_default My Place Mənim Məkanım
profileNameDefault New Profile Yeni Profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Bağışlayın, bu xüsusiyyət bu cihazda istifadə edilə bilməz
farFromHere Far from here Burdan uzaqda
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Tətbiq edilməsi üçün tətbiqi yenidən başladın
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastTrackSaved Track saved. Yol qeyd edildi.
toastTrackDiscarded Track discarded. Yol yadda saxlanmadı
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Yol saxlana bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Yol məlumatları yaddaşa yazıla bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Yol zip edilə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Yol məlumatları USB yaddaşa köçürülə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastTrackingRecording Recording Qeyd edilir

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsAzerbaijani

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsAzerbaijani

a year ago
User avatar None

New source string

Urban Biker / StringsAzerbaijani

New source string 2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
profileNameDefault
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 103