Translation Read only

maptilerMapsLabel
English
Key English Azerbaijani
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Yürüşlərinizi böyük dəqiqliklə izləyin və ölçün. Velosipedinizin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini artırın.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Bicycle Bell
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Bell + Flashlight
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complete
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Xəritələr
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Ən yaxşı təcrübə üçün ən güclü lisenziyadır.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Bütün xəritələr
🔹 Bütün xüsusiyyətlər
🔹 Reklam yoxdur
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Reklam yoxdur
Extra donation
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Reklam yoxdur
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
subscriptionPerMonth %1$s /month
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
maptilerMapsLabel
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 17