Translation

toastProfilesListProfileDeleted
English
Key English Azerbaijani
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastTrackingRecording Recording Qeyd edilir
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv qeyd etmə
toastTrackingPaused Paused Fasilə
toastTrackingStopped Stopped Dayandırıldı
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Qoruyucu: Məkanınız hələ də əl çatan deyil
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Silinə bilmədi — Profildə qeyd edilməmiş məlumatlar var! Əvvəlcə onları bitirin.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil yaradıldı
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil silindi
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Profil silinə bilmədi
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil yeniləndi
toastTrackDeleted Tracks deleted Yollar silindi
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Yollar silinə bilmədi
toastTrackResumed Track resumed Yola davam edilir
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Lütfən, əvvəlcə GPS-i söndürün və ya fasilə verin
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Profili dəyişmək üçün basıb saxlayın
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Siqnala keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
toastMapFollowingOn Follow on Davam et
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Avto fırlatma aktivdir
toastMapFollowingOff Follow off Davam etmə
Key English Azerbaijani
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Avto fırlatma aktivdir
toastMapFollowingOff Follow off Davam etmə
toastMapFollowingOn Follow on Davam et
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik aktiv deyil
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik aktivdir
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Profili dəyişmək üçün basıb saxlayın
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Silinə bilmədi — Profildə qeyd edilməmiş məlumatlar var! Əvvəlcə onları bitirin.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil yaradıldı
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil silindi
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Profil silinə bilmədi
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil yeniləndi
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Tətbiq edilməsi üçün tətbiqi yenidən başladın
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Siqnala keçmək üçün basıb saxlayın
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Cib rejimi aktivdir
toastScreenWavingModeActive Waving mode active
toastSensorDisabled Sensor disabled
toastSensorEnabled Sensor enabled
toastSharingError Error during sharing actions
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions
toastSharingSuccess Successfully posted Uğurla göndərildi
toastSoundsDisabled Sounds disabled
toastSoundsEnabled Sounds enabled

Loading…

User avatar None

New source string

Urban Biker / StringsAzerbaijani

New source string 2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastProfilesListProfileDeleted
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 132