Translation

toastErrorCreatingOfflineMap
English
Key English Azerbaijani
toastTrackDeleted Tracks deleted Yollar silindi
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Yollar silinə bilmədi
toastTrackResumed Track resumed Yola davam edilir
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Lütfən, əvvəlcə GPS-i söndürün və ya fasilə verin
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Profili dəyişmək üçün basıb saxlayın
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Siqnala keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
toastMapFollowingOn Follow on Davam et
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Avto fırlatma aktivdir
toastMapFollowingOff Follow off Davam etmə
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik aktivdir
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik aktiv deyil
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Oflayn xəritə yaratmaq alınmadı
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Xarici yaddaşa icazə xətası
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Tənzimləmələrdə güc parametrlərini doldurun
toastSharingSuccess Successfully posted Uğurla göndərildi
toastSharingError Error during sharing actions
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastUpdatingSuccess Successfully updated
toastSoundsEnabled Sounds enabled
toastSoundsDisabled Sounds disabled
toastSensorEnabled Sensor enabled
toastSensorDisabled Sensor disabled
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated
toastCancelled Canceled
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Cib rejimi aktivdir
toastScreenWavingModeActive Waving mode active
Key English Azerbaijani
summaryWheelsWeight Wheels weight
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track.
svgCopyright Created with Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months
timePeriod_per6Months per 6 months
timePeriod_perMonth per month
timePeriod_perWeek per week
timePeriod_perYear per year
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated
toastCancelled Canceled
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Xarici yaddaşa icazə xətası
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Oflayn xəritə yaratmaq alınmadı
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Tənzimləmələrdə güc parametrlərini doldurun
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Qoruyucu: Məkanınız hələ də əl çatan deyil
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Avto fırlatma aktivdir

Loading…

User avatar None

New source string

Urban Biker / StringsAzerbaijani

New source string 2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastErrorCreatingOfflineMap
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 150