Translation

toastProfileChangeError
English
Key English Azerbaijani
menuInfo Info Məlumat
menuRateAndComment Rate us Qiymətləndir və şərh yaz
menuRefresh Refresh Yenilə
menuSwitchProfile Switch to Buna keç
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Bununla göndər
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Rəng seçin
fence_name_default My Place Mənim Məkanım
profileNameDefault New Profile Yeni Profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Bağışlayın, bu xüsusiyyət bu cihazda istifadə edilə bilməz
farFromHere Far from here Burdan uzaqda
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Tətbiq edilməsi üçün tətbiqi yenidən başladın
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastTrackSaved Track saved. Yol qeyd edildi.
toastTrackDiscarded Track discarded. Yol yadda saxlanmadı
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Yol saxlana bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Yol məlumatları yaddaşa yazıla bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Yol zip edilə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Yol məlumatları USB yaddaşa köçürülə bilmədi! Yenidən sıfırlamağı yoxlayın.
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastTrackingRecording Recording Qeyd edilir
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv qeyd etmə
toastTrackingPaused Paused Fasilə
toastTrackingStopped Stopped Dayandırıldı
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
Key English Azerbaijani
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Qoruyucu: Məkanınız hələ də əl çatan deyil
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Fənərə keçmək üçün basıb saxlayın
toastGpsEnabled GPS turned on GPS aktivdir
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Xəritəyə keçmək üçün basıb saxlayın
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Avto fırlatma aktivdir
toastMapFollowingOff Follow off Davam etmə
toastMapFollowingOn Follow on Davam et
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik aktiv deyil
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik aktivdir
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıxmaq üçün təkrar toxunun
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Profili dəyişmək üçün basıb saxlayın
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Silinə bilmədi — Profildə qeyd edilməmiş məlumatlar var! Əvvəlcə onları bitirin.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil yaradıldı
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil silindi
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Profil silinə bilmədi
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil yeniləndi
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Tətbiq edilməsi üçün tətbiqi yenidən başladın
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Siqnala keçmək üçün basıb saxlayın
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Cib rejimi aktivdir
toastScreenWavingModeActive Waving mode active
toastSensorDisabled Sensor disabled
toastSensorEnabled Sensor enabled
toastSharingError Error during sharing actions
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track

Loading…

User avatar None

New source string

Urban Biker / StringsAzerbaijani

New source string 2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastProfileChangeError
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 109