Translation

proPlusLicenseTitle
English
Key English Catalan (ca_AD)
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complert
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapes
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. La llicència més poderosa per a la millor experiència.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Tots els mapes
🔹 Totes les característiques
🔹 Sense publicitat
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Sense publicitat
🔹 Donació extra
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Sense publicitat
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Mapes Thunderforest
🔹 Sense publicitat
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapes MapBox
🔹 Sense publicitat
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 Mapes HERE
🔹 Sense publicitat
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 Mapes de MapTiler
🔹 Sense publicitat
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mes
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s facturats un cop cada 12 mesos
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s facturats un cop cada 6 mesos
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s facturats un cop cada 3 mesos
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s facturats un cop cada mes
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s facturats un cop cada setmana
Key English Catalan (ca_AD)
profileNameDefault New Profile Nou perfil
profilesListAddProfile New profile Nou perfil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Restableix totals
profilesListProfileNotUsed (unused) (no emprat)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totals des de: %1$s
profilesListTitle Profiles Perfils
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Commuta el perfil
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Sense publicitat
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Sense publicitat
🔹 Donació extra
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Cliqueu aquí per primer veure un anunci
rewardedAdLoading Loading ad… Carregant anunci …
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) GRATUÏT (vàlid per a aquesta sessió)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Llicència atorgada amb èxit
roarModeConstant const const
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor afegit al perfil
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Eliminar aquest sensor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor esborrat
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default)
sensorFilterInterval_1 5 seconds
sensorFilterInterval_2 7 seconds
sensorFilterInterval_3 10 seconds
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Afegeix al perfil
sensorMenuDelete Forget Esborra

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Catalan (ca_AD)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proPlusLicenseTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 21