Translation

proLicenseLabel
English
Key English Catalan (ca_AD)
locale en ca
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Marca i mesura els teus trajectes amb gran precisió. Incrementa la teva seguretat i eficiència a la bicicleta.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Timbre de bicicleta
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Timbre + Llum de flash
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complert
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapes
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. La llicència més poderosa per a la millor experiència.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Tots els mapes
🔹 Totes les característiques
🔹 Sense publicitat
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Sense publicitat
🔹 Donació extra
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
Key English Catalan (ca_AD)
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰]
priceFree FREE GRATUÏT
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nou perfil
profilesListAddProfile New profile Nou perfil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Restableix totals
profilesListProfileNotUsed (unused) (no emprat)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totals des de: %1$s
profilesListTitle Profiles Perfils
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Commuta el perfil
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Sense publicitat
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Sense publicitat
🔹 Donació extra
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Cliqueu aquí per primer veure un anunci
rewardedAdLoading Loading ad… Carregant anunci …
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) GRATUÏT (vàlid per a aquesta sessió)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Llicència atorgada amb èxit
roarModeConstant const const
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor afegit al perfil
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Eliminar aquest sensor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor esborrat
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Catalan (ca_AD)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 10