Translation Read only

maptilerMapsLabel
English
Key English Catalan (Andorra)
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Marca i mesura els teus trajectes amb gran precisió. Incrementa la teva seguretat i eficiència a la bicicleta.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Timbre de bicicleta
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Timbre + Llum de flash
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complert
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapes
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. La llicència més poderosa per a la millor experiència.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Tots els mapes
🔹 Totes les característiques
🔹 Sense publicitat
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Sense publicitat
🔹 Donació extra
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Sense publicitat
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Mapes Thunderforest
🔹 Sense publicitat
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapes MapBox
🔹 Sense publicitat
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 Mapes HERE
🔹 Sense publicitat
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 Mapes de MapTiler
🔹 Sense publicitat
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mes
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s facturats un cop cada 12 mesos

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
maptilerMapsLabel
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 17