Translation

defaultProfileNameScooter
English
Key English Catalan (Andorra)
controlPanelSoundEffects Effects Efectes
controlPanelSoundRoar AVAS SAAV
controlPanelSoundSpeech Speech
controlPanelSoundTallies Tallies Recomptes
controlPanelSoundVolume Volumes Volums
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Bicicleta 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Bicicleta 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Cotxe
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠
defaultProfileNameOther Other Altres
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Avió
defaultProfileNameRun Run 🏃 Correr
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Caminar
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Sensibilitat de timbre automàtic
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Sensibilitat de sacseig
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tema de colors fosc
dialog_default_color_light_title Light color theme Tema de colors clar
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Això carregarà els colors per defecte, n'esteu segur?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Color de l'recorregut al mapa
dialog_defaultConfirmation Are you sure? N'estàs segur?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Atenció: L'enregistrament del recorregut està actiu, i serà aturat.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Afegeix àrea
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Anomena una nova àrea:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Una àrea privada serà creada al voltant de la vostra ubicació actual per a protegir-la als trajectes enregistrats.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
defaultProfileNameScooter
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 1103