Translation

toastScreenPocketModeActive
English
Key English Czech
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Provoz vypnutý
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba při vytváření offline mapy
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba přístupu do externího úložiště
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Prosím vyplňte Parametry výkonu v Nastaveních
toastSharingSuccess Successfully posted Úspěšně posláno
toastSharingError Error during sharing actions Chyba při sdílení
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba odeslání, zkontrolujte práva
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žádný GPX soubor v trase
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspěšně aktualizováno
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povoleny
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázány
toastSensorEnabled Sensor enabled Senzor povolen
toastSensorDisabled Sensor disabled Senzor zakázán
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Aktivováno automatické téma
toastCancelled Canceled Zrušeno
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Aktivován režim 'V kapse'
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Aktivní režim 'Mávání'
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastaveno: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licence aplikace zakoupena. Děkujeme Vám za podporu!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Průběžné oznámení
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Poskytnutí řízení služeb na popředí a snadný přístup k aplikaci
cautionTitle Caution Opatrně
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_volume_bell_text Bell Zvonek
Key English Czech
toastMapFollowingOff Follow off Sledování vypnuto
toastMapFollowingOn Follow on Sledování zapnuto
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Provoz vypnutý
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Provoz zapnutý
toastPressAgainToExit Press again to exit Klikněte znovu pro ukončení
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Podržení pro změnu profilu
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Nelze přepnout profil. Zkuste to prosím znovu.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba ukládání dat profilu. Zkuste to prosím znovu.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nelze smazat - Profil obsahuje neuložená data! Nejdříve dokončete.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil byl vytvořen
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil byl smazán
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba při mazání profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil byl aktualizován
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Restartujte aplikaci pro provedení změn
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Podržením zapnete zvuk rachotu
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Aktivován režim 'V kapse'
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Aktivní režim 'Mávání'
toastSensorDisabled Sensor disabled Senzor zakázán
toastSensorEnabled Sensor enabled Senzor povolen
toastSharingError Error during sharing actions Chyba při sdílení
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žádný GPX soubor v trase
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba odeslání, zkontrolujte práva
toastSharingSuccess Successfully posted Úspěšně posláno
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázány
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povoleny
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy smazány
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba mazání tras
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa zrušena.
toastTrackingPaused Paused Pozastaveno
toastTrackingRecording Recording Záznam
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Aktivován režim 'Vv kapse'

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar kny2tl

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar kny2tl

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar kny2tl

Suggestion added

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Mode Mód Urban Biker
Pocket mode Kapesní mód Urban Biker
Pocket mode active Aktivován režim 'v kapse' Urban Biker

String information

Key
toastScreenPocketModeActive
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 164