Translation

speechUnitOneMile
English
Key English Czech
aboutScreenTranslationsTitle Translations Překlady
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomozte s překladem této aplikace a získejte licenci zdarma! Více informací:
disclaimerTitle Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Tato aplikace je poskytována tak jak je a používáte ji na vlastní zodpovědnost. My, vydavatelé, neneseme zodpovědnost za jakoukoliv nehodu, ztrátu na majetku, zranění a podobně na Vás nebo třetí osobě, které vzniklo při použití této aplikace při jízdě nebo jiné aktivitě.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím používejte tuto aplikaci s rozmyslem a NEOVLÁDEJTE jí při řízení automobilu, motocyklu, kola nebo jiného dopravním prostředku.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy se dívejte na cestu.
speechUnitOneMeter Meter Metr
speechUnitTwoMeters Meters Metry
speechUnitManyMeters Meters Metrů
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometr
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometry
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometrů
speechUnitOneFeet Foot Stopa
speechUnitTwoFeets Feet Stopy
speechUnitManyFeets Feet Stop
speechUnitOneMile Mile Míle
speechUnitTwoMiles Miles Míle
speechUnitManyMiles Miles Mil
speechUnitOneHour Hour Hodina
speechUnitTwoHours Hours Hodiny
speechUnitManyHours Hours Hodin
speechUnitOneMinute Minute Minuta
speechUnitTwoMinutes Minutes Minuty
speechUnitManyMinutes Minutes Minut
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmořská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stoupání: %1$s
speechDescent Drop: %1$s Klesání: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechRadius Radius: %1$s Průměr: %1$s
speechCountdownGo Go! Start!
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Mile Míle Urban Biker

String information

Key
speechUnitOneMile
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1321