Translation

app_description
English
Key English Czech
aboutScreenChangeLogLink Version change log Přehled změn
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker na Facebooku
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomozte s překladem této aplikace a získejte licenci zdarma! Více informací:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Překlady
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Snad se Vám aplikace líbila 😊
accountDisconnect Disconnect Odpojení
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Sledujte a měřte své jízdy s velkou přesností. Zvyšte bezpečnost a efektivitu jízdy na kole.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Zvolte aplikaci Urban Biker ze seznamu
bellRingAuto auto auto
buttonLater Later Později
buttonNewTrack Finish Dokončit
buttonResumeTrack Resume Pokračovat
buttonShow Show Ukázat
buttonUnderstand I understand Rozumím
cancel Cancel Zrušit
cautionTitle Caution Opatrně
chartsTitle Charts Grafy
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Vždy (výchozí nastavení)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Nahrát data o výkonu pouze při použítí měřiče výkonu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

Suggestion added

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Efficiency Účinnost Urban Biker
Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Sledujte a měřte své jízdy s velkou přesností. Zvyšte bezpečnost a efektivitu jízdy na kole. Urban Biker

String information

Key
app_description
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 3