Translation

pref_roaring_type_entries_0
English pref_roaring_type_entries
Key English Czech
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litry paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupně [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Za míli [‰]
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Výchozí — Stavový řádek na normální pozici
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Vzhůru nohama - praktičtější zacházení se zařízením
pref_bell_mode_entries_0 Ding Cink
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Crrrrr-crrrrr
pref_bell_mode_entries_2 Horn Trumpeta
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Yoo-hoo
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípnutí
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické auto
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Automatická rychlost a hlasitost
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Automatická rychlost
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automatická hlasitost
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Kontinuální během pohybu
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Aktivní nad prahovou rychlostí
pref_background_pattern_entries_0 None Žádná
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Pruhy
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Levhart
pref_background_pattern_entries_4 Brick Cihla
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Kámen
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Mraky
Key English Czech
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Přepínat konstantní režim stisknutím tlačítka, když je zapnutý zvuk
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Přepínání tlačítkem
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Vytvářet nepřetržitý rachot po celou dobu, bez ohledu na váš pohyb nebo stav GPS
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Konstantní režim
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Režim rachocení
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Automatická rychlost a hlasitost
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Automatická rychlost
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automatická hlasitost
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Kontinuální během pohybu
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Aktivní nad prahovou rychlostí
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Režim
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Při pohybu generuj zvuk upozornění
pref_roaring_state_title AVAS Zvuk rachotu
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type Typ rachotu
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípnutí
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické auto
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Typ
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Displej bude ztmaven za účelem šetření baterie
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
Freehub Freehub Urban Biker

String information

Key
pref_roaring_type_entries_0
Source string comment
pref_roaring_type_entries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1205