Translation

pref_bell_mode_entries_3
English
Key English Czech
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litry paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupně [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Za míli [‰]
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Výchozí — Stavový řádek na normální pozici
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Vzhůru nohama - praktičtější zacházení se zařízením
pref_bell_mode_entries_0 Ding Cink
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Crrrrr-crrrrr
pref_bell_mode_entries_2 Horn Trumpeta
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Yoo-hoo
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípnutí
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické auto
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Automatická rychlost a hlasitost
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Automatická rychlost
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automatická hlasitost
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Kontinuální během pohybu
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Aktivní nad prahovou rychlostí
pref_background_pattern_entries_0 None Žádná
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Pruhy
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Levhart
pref_background_pattern_entries_4 Brick Cihla
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Kámen
Key English Czech
pref_background_pattern_entries_4 Brick Cihla
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Kámen
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Mraky
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Srdce
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Plástev medu
pref_background_pattern_summary @null
pref_background_pattern_title @null
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Zazvonit při významném zpomalení
pref_bell_automatic_title Automatic Automatické
pref_bell_mode_dialog_title Bell type Typ zvonku
pref_bell_mode_entries_0 Ding Cink
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Crrrrr-crrrrr
pref_bell_mode_entries_2 Horn Trumpeta
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Yoo-hoo
pref_bell_mode_summary @null
pref_bell_mode_title Type Typ
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Zatřesením zařízení zazní zvonek
pref_bell_shake_title Shake to ring Zazvonit třesením
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Vybrat požadovanou barvu pro pozadí aplikace
pref_bg_color_title Background color Barva pozadí
pref_button_autoring_enable_summary Enable the Auto Ring mode toggle on speedometer long-click Povolit automatické zvonění podržením na rychloměru
pref_button_autoring_enable_title Auto Ring toggle Přepínač automatického zvonění
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Zobrazit tlačítko přepínaní kontrastu/mapy
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrast/Mapová vrstva
pref_button_flashlight_show_summary Show the Flashlight button (if flashlight available) Zobrazit tlačítko svítilny (pokud je svítilna dostupná na vašem zařízení)
pref_button_flashlight_show_title Flashlight Svítilna
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
Yoo-hoo Yoo-hoo Urban Biker

String information

Key
pref_bell_mode_entries_3
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1204