Translation

toastMapClickInfo
English
Key English Czech
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Soukromé zóny: Vaše poloha není dostupná
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nelze smazat - Profil obsahuje neuložená data! Nejdříve dokončete.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil byl vytvořen
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil byl smazán
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba při mazání profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil byl aktualizován
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy smazány
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba mazání tras
toastTrackResumed Track resumed Trasa obnovena
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Podržení pro změnu profilu
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Aktivní je automatické téma
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Podržením zapnete svítilnu
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Podržením zapnete zvuk rachotu
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Podržením zapnete mapu
toastMapClickInfo Long-tap for map options Dlouhý stisk pro nastavení mapy
toastMapFollowingOn Follow on Sledování zapnuto
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Automatické otáčení zapnuto
toastMapFollowingOff Follow off Sledování vypnuto
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Provoz zapnutý
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Provoz vypnutý
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba při vytváření offline mapy
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba přístupu do externího úložiště
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Prosím vyplňte Parametry výkonu v Nastaveních
toastSharingSuccess Successfully posted Úspěšně posláno
toastSharingError Error during sharing actions Chyba při sdílení
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba odeslání, zkontrolujte práva
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žádný GPX soubor v trase
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspěšně aktualizováno
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povoleny
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázány
Key English Czech
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Aktivní je automatické téma
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba přístupu do externího úložiště
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba při vytváření offline mapy
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Prosím vyplňte Parametry výkonu v Nastaveních
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Soukromé zóny: Zóna %1$s přidána
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Soukromé zóny: Chyba přidávání zóny
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Soukormé zóny: Zóna %1$s odstraněna
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Soukromé zóny: Chyba při odebrání zóny
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated Soukromé zóny: Zóna %1$s aktualizována
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Soukromé zóny: Chyba při aktualizaci zóny
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available Soukromé zóny: Vaše poloha není dostupná
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Soukromé zóny: Momentálně se nenacházíte v soukromé zóně
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Podržením zapnete svítilnu
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuta
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Podržením zapnete mapu
toastMapClickInfo Long-tap for map options Dlouhý stisk pro nastavení mapy
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Automatické otáčení zapnuto
toastMapFollowingOff Follow off Sledování vypnuto
toastMapFollowingOn Follow on Sledování zapnuto
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Provoz vypnutý
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Provoz zapnutý
toastPressAgainToExit Press again to exit Klikněte znovu pro ukončení
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Podržení pro změnu profilu
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Nelze přepnout profil. Zkuste to prosím znovu.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba ukládání dat profilu. Zkuste to prosím znovu.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nelze smazat - Profil obsahuje neuložená data! Nejdříve dokončete.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil byl vytvořen
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil byl smazán
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba při mazání profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil byl aktualizován

Loading…

User avatar ov.ondrejvanek

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar ov.ondrejvanek

New contributor

Urban Biker / StringsCzech

New contributor a year ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Map Mapa Urban Biker

String information

Key
toastMapClickInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 144