Translation

share_title
English
Key English Czech
menuSelectAll Select all Vybrat vše
menuExpand Expand Rozbalit
menuExpandAll Expand all Rozbalit vše
menuCollapse Collapse Sbalit
menuCollapseAll Collapse all Sbalit vše
menuEdit Edit Upravit
menuDelete Delete Smazat
menuClear Clear Vyčistit
menuCenterOnMap Center Na střed
menuClose Close Zavřít
menuInfo Info Informace
menuRateAndComment Rate us Hodnocení
menuRefresh Refresh Obnovit
menuSwitchProfile Switch to Přepnout do
menuScreenshot Screenshot Snímek obrazovky
share_title Send via Poslat přes
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrat barvu
fence_name_default My Place Moje místo
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Omlouváme se, funkce není na tomto zařízení dostupná
farFromHere Far from here Daleko odtud
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Restartujte aplikaci pro provedení změn
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba ukládání dat profilu. Zkuste to prosím znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Nelze přepnout profil. Zkuste to prosím znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuta
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložena.
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa zrušena.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy! Zkuste to prosím znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do úložiště! Zkuste to prosím znovu.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Send via Poslat přes Urban Biker

String information

Key
share_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 99