Translation

ultimateLicenseFeatures
English
Key English Czech
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Cyklista: Zvonek + Svítilna
widget_3_description Biker: Complete Cyklista: Kompletní
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Licence Ultimate
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Nejvyšší licence pro maximální zážitek.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Všechny mapy
🔹 Všechny funkce
🔹 Bez reklam
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licence Pro+
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstranit reklamy a odemknout všechny případné budoucí funkce pro nepředplatitele
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Extra příspěvek
proLicenseTitle Pro License Licence Pro
proLicenseDescription Remove ads Odstranit reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest mapy
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mapy
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mapy
🔹 Bez reklam
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler mapy
🔹 Bez reklam
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /měsíčně
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s placeno jednou za 12 měsíců
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s placeno jednou za 6 měsíců
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s placeno jednou za 3 měsíce
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s placeno měsíčně
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar davorpa

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar davorpa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar davorpa

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar davorpa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

Suggestion added

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Maps Mapy Urban Biker
No Ne Urban Biker
🔹 All maps 🔹 All features 🔹 No ads 🔹 Všechny mapy
🔹 Všechny funkce
🔹 Bez reklam
Urban Biker
🔹 No ads 🔹 Bez reklam Urban Biker

String information

Key
ultimateLicenseFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 20