Translation

dialogMapsMapCount
English
Key English Czech
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Automatické zvětšování
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa s vys. rozlišením
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vykreslit terén
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Srážkový radar
dialogMapsTrackColor Track hue: Barva trasy:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Vyber mapu
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogFencesAdd Add fence here Přidat zónu
dialogFencesUpdate Update fence location Upravit pozici zóny
dialogFencesEdit Edit fence Upravit zónu
dialogFencesRemove Remove fence Odstranit zónu
dialogFencesShowFences Show fences Zborazit zóny
dialogPowerWeightsTitle Weights Hmotnosti
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Rotační setrvačnost
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Jezdec
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Cestující
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Počet kol
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Koeficienty výkonové ztráty
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plošný odpor vzduchu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Koeficient valivého odporu. (Crr)
Key English Czech
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Poloha je vypnutá
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Aplikace musí přistupovat k vaší poloze pro zaznamenání vašich outdoorových aktivit.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Přístup k Poloze je zapotřebí pro nalezení Bluetooth zařízení.

Žádné nebude nalezeno, pokud použití Polohy zakážete.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Oprávnění pro sledování polohy
dialogLoginPasswordHint Password Heslo
dialogLoginUsernameHint Username Uživatelské jméno
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčení
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Automatické zvětšování
dialogMapsChooseTitle Choose map Vyber mapu
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Otevřít internetovou stránku se stahováním?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Stáhnout offline mapy
dialogMapsFollowMode Follow Sledovat
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa s vys. rozlišením
dialogMapsLayerTraffic Traffic Provoz
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogMapsOffline Offline maps Offline mapy
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vykreslit terén
dialogMapsShowFences Fences Zóny
dialogMapsShowRoutes Guide routes Trasový průvodce
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Stáhnout terén
dialogMapsTrackColor Track hue: Barva trasy:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle

Loading…

User avatar Petr

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Maps Mapy Urban Biker
s s Urban Biker

String information

Key
dialogMapsMapCount
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 264