Translation

tracksHistoryListTitleSelect
English
Key English Czech
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Celkem od: %1$s
profilesListButtonResetTotals Reset totals Vynulovat čítače
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužitý)
cloudAccountsTitle Accounts Účty
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
accountDisconnect Disconnect Odpojení
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Připojit se s Velo Hero
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trať zdědí výchozí nastavení soukromí nastavené v aplikaci Strava
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Zásady náhrávání dat o výkonu
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Vždy (výchozí nastavení)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Nahrát data o výkonu pouze při použítí měřiče výkonu
chartsTitle Charts Grafy
tracksHistoryListTitle Tracks history Historie tras
tracksHistoryListTitleSelect Select Zvolit
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Neexistují žádné trasy. Je správný čas začít se zaznamenáváním!
tracksHistoryListLoading Loading… Nahrávám…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Mapa nebyla nahrávána.
tracksHistoryListButtonView View Prohlížet
tracksHistoryListButtonShare Share Sdílet
tracksHistoryListButtonUpload Upload Nahrát
tracksHistoryListButtonResume Resume Obnovit
tracksHistoryListButtonEdit Edit Upravit
tracksHistoryListButtonDelete Delete Smazat
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Sdílet trasu do…
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Prohlížet trasu v…
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Nic k zobrazení
powerSourceWeightTitle Power source weight Hmotnost zdroje výkonu
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Při převodu výkonu (ve wattech) do jiné specifické jednotky (watty na jednotku váhy), musí být udána hmotnost.

To je obvykle hmotnost subjektu který poskytuje hnací sílu.

Poznámka: Vertikální výkon se počítá z celkové hmotnosti.
powerSourceWeight_0 Total Celkem
Key English Czech
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do úložiště! Zkuste to prosím znovu.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do Zip souboru. Zkuste to prosím znovu.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspěšně aktualizováno
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Nic k zobrazení
tracksHistoryListButtonDelete Delete Smazat
tracksHistoryListButtonEdit Edit Upravit
tracksHistoryListButtonResume Resume Obnovit
tracksHistoryListButtonShare Share Sdílet
tracksHistoryListButtonUpload Upload Nahrát
tracksHistoryListButtonView View Prohlížet
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Neexistují žádné trasy. Je správný čas začít se zaznamenáváním!
tracksHistoryListLoading Loading… Nahrávám…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Mapa nebyla nahrávána.
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Sdílet trasu do…
tracksHistoryListTitle Tracks history Historie tras
tracksHistoryListTitleSelect Select Zvolit
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Prohlížet trasu v…
trackUploadActivityTypes_0 Bike Kolo
trackUploadActivityTypes_1 Run Běh
trackUploadActivityTypes_10 Other Jiné
trackUploadActivityTypes_2 Walk Chůze
trackUploadActivityTypes_3 Hike Túra
trackUploadActivityTypes_4 Swim Plavání
trackUploadActivityTypes_5 Surf Serfování
trackUploadActivityTypes_6 Sail Plachtění
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skate
trackUploadActivityTypes_8 Ski Lyžování
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Tato aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Nejvyšší licence pro maximální zážitek.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings ZvoliVybrat
Translated Urban Biker/Urban Biker ZvoliVybrat

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Select Vybrat Urban Biker

String information

Key
tracksHistoryListTitleSelect
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 508