Translation

defaultProfileNameIndoor
English
Key English Czech
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Kadence kroků
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Počet kroků za minutu.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroky
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Počet ušlých kroků.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Poloměr
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Vzdušná vzdálenost od původní pozice na trati, tj přemístění.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Kolo 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Kolo 2 🚵
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Chůze 👣
defaultProfileNameRun Run 🏃 Běh 🏃
defaultProfileNameCar Car 🚘 Auto 🚘
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Letadlo 🛩️
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Hala 🏠
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Koloběžka 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Lyže 🎿
defaultProfileNameOther Other Ostatní
meterModes_None None Nic
meterModes_0 Duration Čas
meterModes_1 Distance Vzdálenost
meterModes_2 Speed Rychlost
meterModes_3 Altitude Nadmořská výška
meterModes_4 Ascent Stoupání
meterModes_5 Descent Klesání
meterModes_6 Slope Sklon
meterModes_7 Energy Energie
meterModes_8 Efficacy Účinnost
meterModes_9 Power Výkon
meterModes_29 FT power Prahový výkon
Key English Czech
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klikněte pro správu senzorů
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzory
controlPanelSoundAlarms Alarms Upozornění
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonek
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS Rachot
controlPanelSoundSpeech Speech Řeč
controlPanelSoundTallies Tallies Záznamy
controlPanelSoundVolume Volumes Objemy
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klikněte pro změnu jednotek
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Kolo 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Kolo 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Auto 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Hala 🏠
defaultProfileNameOther Other Ostatní
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Letadlo 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Běh 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Koloběžka 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Lyže 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Chůze 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Indoor 🏠 Hala 🏠 Urban Biker

String information

Key
defaultProfileNameIndoor
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1102