Translation

dialog_fenceguard_add_title
English
Key English Czech
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_volume_bell_text Bell Zvonek
dialog_volume_roaring_text AVAS Rachot
dialog_volume_effects_text Effects Efekty
dialog_volume_tallies_text Tallies Záznamy
dialog_volume_alarms_text Alarms Upozornění
dialog_volume_speech_text Speech Řeč
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Poznámka: Na změnu celkové hlasitosti použijte tlačítka zařízení na ovládání hlasitosti.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Název zóny:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Upravit zónu
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Název zóny:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Opravdu chcete zónu odstranit?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Opravdu chcete zónu %1$s odstranit?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdálenost %1$.3f %2$s
Čas %3$s
(%4$s)

Trasa se zdá být velmi krátká. Chcete ji uložit?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Smazat profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varování: Tímto vymažete nastavení profilu a data čítačů. Uložené trasy zůstanou zachovány.

Smazat profil %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude mít nastavení zkopírované z aktuálního profilu
Key English Czech
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Koloběžka 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Lyže 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Chůze 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Název zóny:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Opravdu chcete zónu odstranit?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Opravdu chcete zónu %1$s odstranit?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Upravit zónu
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Název zóny:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Upravit zónu
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdálenost %1$.3f %2$s
Čas %3$s
(%4$s)

Trasa se zdá být velmi krátká. Chcete ji uložit?
dialog_volume_alarms_text Alarms Upozornění
dialog_volume_bell_text Bell Zvonek
dialog_volume_effects_text Effects Efekty
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Poznámka: Na změnu celkové hlasitosti použijte tlačítka zařízení na ovládání hlasitosti.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Add fence Přidat zónu Urban Biker
Fence Skrytí Urban Biker

String information

Key
dialog_fenceguard_add_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 189