Translation

locale
English
Key English Czech
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibrace
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Měření odchylky trasy od rovné linie např. jak moc vyplní oblast místo rovné trasy. Nižší hodnota je obvykle lepší.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Klikatost
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Zobrazuje vaši aktuální, maximální a průměrnou rychlost.

Indikátor zdržení indikuje, že hodnota rychlosti nebyla dlouho aktualizována a nelze jí věřit.

Indikátor tempa jsou malé šipky u hodnoty rychlosti, které ukazují, kdy je aktuální rychlost vyšší nebo nižší než průměrná rychlost.
infoSpeedometerTitle Speedometer Rychloměr
inProgress In progress Probíhá
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licenci již vlastníte
licenseItemOwned Currently owned V současné době ve vlastnictví
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licence aplikace zakoupena. Děkujeme Vám za podporu!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Upgradujte svou licenci
loading Loading… Nahrávám…
locale en cs
manageSubscriptions Manage subscriptions Správa předplatných
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Prémiové mapy Mapbox
⭐ Navigace
⭐ Online základní nadmořská výška
⭐ Žádné reklamy
⭐ Všechny bezplatné funkce a mapy
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelitní
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Kliknutím zobrazíte možnosti
mapMarkerFinish Finish Konec
mapMarkerMyLocation My location Má poloha
mapMarkerStart Start Start
mapPlaceSearch Where to? Kam?

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCzech

4 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsCzech

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1