Translation Read only

copyrightVersionInfo
English
Key English Czech
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobrazit mapu
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Orientace obrazovky
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kliknutím sdílejte snímek obrazovky
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímek obrazovky
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klikněte pro správu senzorů
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzory
controlPanelSoundAlarms Alarms Upozornění
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonek
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS Rachot
controlPanelSoundSpeech Speech Řeč
controlPanelSoundTallies Tallies Záznamy
controlPanelSoundVolume Volumes Objemy
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klikněte pro změnu jednotek
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Vyberte umístění úložiště dat
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Doporučuje se použít vlastní úložiště pro vaše trasy a data, abyste zabránili náhodné ztrátě dat v případě odinstalace aplikace a usnadnili zálohování.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Když změníte umístění úložiště dat, data předchozí aplikace se automaticky přenesou do nového umístění. To se děje na pozadí a může to chvíli trvat.

Zrušením přístupu zůstanou data nedotčená.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Místo pro ukládání dat není nastaveno, použijte prosím tlačítko výše.

Aplikace aktuálně používá výchozí složku pro stopy a data.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s položek
dataStorageStatsTitle Storage stats Statistiky úložiště
dataStorageTitle Storage Úložný prostor
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Přesunuté položky: %1$s z %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Délka: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Rychlost: %1$s MB/s (%2$s položek/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stav: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Poslední změna
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Selhání – pokus se brzy zopakuje

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
copyrightVersionInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 7