Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Danish
pref_background_pattern_entries_0 None Ingen
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopard
pref_background_pattern_entries_4 Brick Mursten
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Brosten
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Skyer
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Hjerter
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Bikage
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafisk & Digital
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafisk
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digital
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Total effekt
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watt pr. Kg / lb.
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normal
prefBackKeyModeEntries_1 None Ingen
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Dobbeltklik på exit
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Skift tema
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Skift fil
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Ingen
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (default)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Danish
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (default)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Når du ser et kort, både online og offline, gemmes dele lokalt for at mindske behovet for gentagen download eller genskabelse. Dette fremskynder kortindlæsning og sparer batteri. (Alle profiler)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Kortstørrelsesgrænse for kort
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Guide rute farve
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Skift tema
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Skift fil
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Ingen
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Rute farve
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Vis app-underretningsikon på systemstatuslinjen til enhver tid, ikke kun når sporing er aktiv.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Vedvarende notifikation
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Denne konstant føjes til barometer-udlæsninger og kan bruges til at afbøde barometer-bias, hvis den er til stede
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometer forskydning
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Placering vil aldrig blive slået til eller bruges under aktivitet, så kortet vil ikke være tilgængeligt.

Data erhverves udelukkende fra bevægelses- og kropssensorer, hvis de er tilgængelige (effekt, hastighed, kadence, puls, trin).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Undgå GPS under aktivitet
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Brug ikke Location
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1229