Translation

app_name
English
Key English Danish
aboutScreenChangeLogLink Version change log Versionsændringslog
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker på Facebook
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Hjælp med at oversætte denne app og få en gratis licens! Mere info:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Oversættelser
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Håber du nyder denne app 😊
accountDisconnect Disconnect Afbryd
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Optag og mål dine cykelture med stor præcicion. Forøg sikkerhed og effektivitet når du cykler.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Vælg Urban Biker fra listen
bellRingAuto auto automatisk
buttonLater Later
buttonNewTrack Finish Afslut
buttonResumeTrack Resume Genoptag
buttonShow Show
buttonUnderstand I understand Jeg forstår
cancel Cancel Annullér
cautionTitle Caution Advarsel
chartsTitle Charts
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Oprettelse af forbindelse til en skytjeneste gør det lettere for dig at uploade og dele dine ruter med andre.

Vi sender aldrig noget uden din tilladelse.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Altid (standard)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Upload kun effektdata, når effektmåleren blev brugt
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Politik til upload af engergidata

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Urban Biker / StringsDanish

9 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

9 months ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsDanish

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
app_name
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 2