Translation

dialog_volume_effects_text
English
Key English Danish
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Sat på pause: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Tilbagevendende notifikationer
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Giver kontrol af service i forgrunden og nem adgang til app'en
cautionTitle Caution Advarsel
dialog_default_color_light_title Light color theme Lyse farver tema
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Mørke farver tema
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kort rute farver
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Dette vil indlæse standard farver. Er du sikker?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Er du sikker?
dialog_volume_bell_text Bell Klokke
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_effects_text Effects Effekter
dialog_volume_tallies_text Tallies Tallies
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmer
dialog_volume_speech_text Speech Tale
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Bemærk: Brug knapper på din enhed for at justere grundlæggende lydstyrke.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Auto klokke følsomhed
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ryste følsomhed
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Navngiv et nyt hegn:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Hegn sættes omkring din nuværende placering for at beskytte den mod at blive vist i optagede ruter.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Opdatér hegn
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Hegn navn:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Hegn sat omkring din placering beskytter den mod at blive vist i indspillede ruter.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet?
Key English Danish
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Navngiv et nyt hegn:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Hegn sættes omkring din nuværende placering for at beskytte den mod at blive vist i optagede ruter.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Opdatér hegn
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Hegn navn:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Hegn sat omkring din placering beskytter den mod at blive vist i indspillede ruter.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Opdatér hegn
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distance %1$.3f %2$s
Varighed %3$s
(%4$s)
Ruten ser ret kort ud, Vil du gemme?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmer
dialog_volume_bell_text Bell Klokke
dialog_volume_effects_text Effects Effekter
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Bemærk: Brug knapper på din enhed for at justere grundlæggende lydstyrke.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Tale
dialog_volume_tallies_text Tallies Tallies
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Tilladelse er nødvendig, så appen kan bruge indbyggede sensorer som skridt tæller.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Tilladelse til fysisk aktivitet
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Biker skal være undtaget fra batterioptimeringer, ellers fungerer det muligvis ikke korrekt.

Åbn indstillinger nu?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimering af batteri
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrisk højde fungerer kun udendørs.

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum som nogle køretøjer og fly.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Bemærk
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrisk højde er slået fra med magt på grund af uoverensstemmelse med GPS-højde!

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisk højdeproblem
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Bedøm i Play Butik
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Tilladelse er nødvendig, så appen kan aktivere lommelygten.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_volume_effects_text
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 181