Translation

mapboxMapsFeatures
English
Key English Danish
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licens
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Mest kraftfuld licens til ultimativ oplevelse
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Alle premium-kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
➕ Ekstra donation
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
freeLicenseTitle Free License Gratis licens
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
❌ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Thunderforest premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ MapTiler premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s faktureres hver 12. måned
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s faktureres hver 6. måned
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s faktureres hver 3. måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s en gang om ugen
paymentOnce One-time payment Betaling en gang for alle
priceFree FREE Gratis
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
priceLoading @string/loading
Key English Danish
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle vride
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Viser din aktuelle, maksimale og gennemsnitlige hastighed.

Stall-indikator angiver, hvornår hastighedsværdien ikke blev opdateret i et stykke tid og ikke kan stoles på.

Tempoindikator er små pile nær hastighedsværdien, der viser, når den aktuelle hastighed er over eller under gennemsnitshastigheden.
infoSpeedometerTitle Speedometer Speedometer
inProgress In progress I gang
licenseDialogMapsTab Maps Kort
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licens emne allerede ejet
licenseItemOwned Currently owned I øjeblikket ejet
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Opgrader din licens
loading Loading… Indlæser…
locale en en
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Vej
mapLayerTerrain Terrain Terræn
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Klik for muligheder
mapMarkerFinish Finish Afslut
mapMarkerMyLocation My location Min placering
mapMarkerStart Start Start
mapPlaceSearch Where to? Hvorhen?
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ MapTiler premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
maptilerMapsLabel MapTiler

Loading…

User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsDanish

2 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

7 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a year ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ Mapbox premium kort ⭐ Navigation ⭐ Online højde baseline ⭐ Ingen annoncer ⭐ Alle gratis funktioner og kort".

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapboxMapsFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 31