Translation

toastSoundsDisabled
English
Key English Danish
toastMapClickInfo Long-tap for map options Klik og hold for kort muligheder
toastMapFollowingOn Follow on Følg tændt
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Auto rotation valgt
toastMapFollowingOff Follow off Følg slukket
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik tændt
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik slukket
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Fejl ved opretning af offline kort
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Fejl ved adgang til eksternt lager
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Udfyld venligst energi parametre i opsætning
toastSharingSuccess Successfully posted Sendt med succes
toastSharingError Error during sharing actions Fejl under delings proces
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Fejl ved afsendelse, venligst kontrollér tilladelser
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastUpdatingSuccess Successfully updated Opdateret med succes
toastSoundsEnabled Sounds enabled Lyd aktiveret
toastSoundsDisabled Sounds disabled Lyd deaktiveret
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensor aktiveret
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensor deaktiveret
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatisk visuelt tema aktiveret
toastCancelled Canceled Annulleret
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Lomme tilstand aktiv
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vinke mode aktiv
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Sat på pause: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Tilbagevendende notifikationer
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Giver kontrol af service i forgrunden og nem adgang til app'en
cautionTitle Caution Advarsel
dialog_default_color_light_title Light color theme Lyse farver tema
Key English Danish
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Kan ikke slette - profilen indeholder data som ikke er gemt! Venligst afslut først.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profilen er blevet oprettet
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profilen er blevet slettet
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Fejl ved sletning af profil
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil opdateret
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Genstart appen for at tilføje denne funktion
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound klik og hold for at slukke/tænde AVAS lyd
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Lomme tilstand aktiv
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vinke mode aktiv
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensor deaktiveret
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensor aktiveret
toastSharingError Error during sharing actions Fejl under delings proces
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Fejl ved afsendelse, venligst kontrollér tilladelser
toastSharingSuccess Successfully posted Sendt med succes
toastSoundsDisabled Sounds disabled Lyd deaktiveret
toastSoundsEnabled Sounds enabled Lyd aktiveret
toastTrackDeleted Tracks deleted Ruter slettet
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Fejl ved sletning af ruter
toastTrackDiscarded Track discarded. Rute slettet.
toastTrackingPaused Paused Sat på pause
toastTrackingRecording Recording Optager
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv optagelse
toastTrackingStopped Stopped Stoppet
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Fejl ved flytning af rute til USB-lager! Prøv at nulstille igen.
toastTrackResumed Track resumed Rute genoptaget
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Venligst sluk eller pause GPS først
toastTrackSaved Track saved. Rute gemt.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Fejl ved at gemme ruten! prøv at nulstille igen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Fejl ved skrivning til lager! prøv at nulstille igen.

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastSoundsDisabled
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 159