Translation

dialogTrackResumeProfileSwitchMessage
English
Key English Danish
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Slet profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Advarsel: Dette fjerner profilindstillinger og samlede data. Gemte ruer vil være intakte.

Slet profil %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Ny profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Indstillingerne for den nye profil kopieres fra den aktuelt aktive profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Redigér profil
dialogProfileEditTotals Totals: Totaler:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Nulstil profil totaler?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Skift profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Ruten er aktiv. Er du sikker på du vil skifte til %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Slet ruter
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Advarsel: dette kan ikke gøres om
Slet valgte ruter?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Advarsel: Denne handling kan ikke fortrydes.

Slet ruten %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Genoptag ruten
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Ruten er aktiv. Sluk eller sæt GPS på pause først .
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Målprofil %1$s er ikke tom. Nulstil først.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktiv profil skiftes fra %1$s til %2$s. vil du fortsætte?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profilen %1$s, der oprettede denne rute, findes ikke længere. Fortsæt med den aktuelle profil %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Ruten fortsættes med profilen %1$s. Fortsæt?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Fortsætter, vent venligst …
dialogTracksShareTitle Share tracks Del ruter
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Kan ikke dele mere end 100 ruter på én gang.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Placering er slået fra
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Du kan ikke bruge de fleste af funktionerne i denne app uden placering.

Sørg for, at placeringen er aktiveret og indstillet til 'Høj nøjagtighed' - tilstand.

Åbn placeringsindstillinger nu?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisk højdeproblem
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrisk højde er slået fra med magt på grund af uoverensstemmelse med GPS-højde!

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Bemærk
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrisk højde fungerer kun udendørs.

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum som nogle køretøjer og fly.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Bemærk
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Thermo Barometer afhænger af udendørstemperaturen for nøjagtighed.

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum som nogle køretøjer og fly.
Key English Danish
dialogScreenshotTitle Screenshot Skærmbillede
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Appen skal have adgang til lageret, så den kan gemme eller gendanne dine ruter og indstillinger.

Uden at give tilladelse vil du ikke kunne se rutehistorik eller dele ruter, og du kan miste dine data.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Lagringstilladelse
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Thermo Barometer afhænger af udendørstemperaturen for nøjagtighed.

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum som nogle køretøjer og fly.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Bemærk
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Advarsel: Denne handling kan ikke fortrydes.

Slet ruten %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Notater
dialogTrackEditTitleHint Title Titel
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Ruten fortsættes med profilen %1$s. Fortsæt?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Ruten er aktiv. Sluk eller sæt GPS på pause først .
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profilen %1$s, der oprettede denne rute, findes ikke længere. Fortsæt med den aktuelle profil %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Målprofil %1$s er ikke tom. Nulstil først.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktiv profil skiftes fra %1$s til %2$s. vil du fortsætte?
dialogTrackResumeTitle Resume track Genoptag ruten
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Fortsætter, vent venligst …
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Advarsel: dette kan ikke gøres om
Slet valgte ruter?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Slet ruter
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP fil afsluttet
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Som GPX fil
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Kan ikke dele mere end 100 ruter på én gang.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
dialogTracksShareTitle Share tracks Del ruter
dialogTrackUploadActivityType Activity type Aktivitets type
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Del dine tanker…
dialogTrackUploadPlatform Online service Online service
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Klargører rutedata…
dialogTrackUploadSending Sending… Sender…

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsDanish

2 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 216