Translation

profilesListTitleSelectProfile
English
Key English Danish
controlPanelLocationButton Location Beliggenhed
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Skærm retning
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Måleenheder
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klik for at skifte enhed
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Sensorer
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klik for at arrangere sensorer
controlPanelMapShowButtonTitle Show map
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Kort muligheder
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Klik for kort muligheder
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot
profilesListTitle Profiles Profiler
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Skift profil
profilesListAddProfile New profile Ny profil
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totaler siden: %1$s
profilesListButtonResetTotals Reset totals Nulstil totaler
profilesListProfileNotUsed (unused) (ikke brugt)
cloudAccountsTitle Accounts Konti
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Oprettelse af forbindelse til en skytjeneste gør det lettere for dig at uploade og dele dine ruter med andre.

Vi sender aldrig noget uden din tilladelse.
accountDisconnect Disconnect Afbryd
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Forbind med Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Ruten arver den standardbeskyttelse, som du indstiller på Strava
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Politik til upload af engergidata
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Altid (standard)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Upload kun effektdata, når effektmåleren blev brugt
chartsTitle Charts
Key English Danish
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/t]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/t]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Grader [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promille [‰]
priceFree FREE Gratis
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Ny profil
profilesListAddProfile New profile Ny profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Nulstil totaler
profilesListProfileNotUsed (unused) (ikke brugt)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totaler siden: %1$s
profilesListTitle Profiles Profiler
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Skift profil
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Ingen reklamer
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Ingen reklamer
🔹 Ektra donation
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
roarModeConstant const konstant
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor tilføjet til profil

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
profilesListTitleSelectProfile
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 491