Translation

mapLayerSatellite
English
Key English Danish
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Tilladelse er nødvendig, så appen kan bruge indbyggede sensorer som skridt tæller.
dialogScreenshotTitle Screenshot Skærmbillede
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google tillader ikke kopi af indholdet af deres kort, så korttypen skal først ændres til en anden type.

Skift korttype nu?
dialogWaitTitle Please wait Vent venligst
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Klargører skærmbillede…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Opdatér hegn
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fjern hegn
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP fil afsluttet
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Som GPX fil
mapLayerStreet Street Vej
mapLayerTerrain Terrain Terræn
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapMarkerMyLocation My location Min placering
mapMarkerStart Start Start
mapMarkerFinish Finish Afslut
unitKm km km
unitKmh km/h km/t
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/mi
unitMinPerMileShort /mi /mi
unitMSxS m/s² m/s²
unitFtSxS ft/s² ft/s²
unitMeterPerMin m/min m/min
unitFeetPerMin ft/min ft/min
Key English Danish
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Hastighed i op (positiv) eller ned (negativ) lodret retning.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed lodret hastighed
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mål for ruteafvigelse fra en lige linje, dvs. hvor meget den fylder området i stedet for at gå lige. Lavere er normalt bedre.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle vride
licenseDialogMapsTab Maps Kort
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licens emne allerede ejet
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Indlæser…
locale en en
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox kort
🔹 Ingen reklamer
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Vej
mapLayerTerrain Terrain Terræn
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Afslut
mapMarkerMyLocation My location Min placering
mapMarkerStart Start Start
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler kort
🔹 Ingen reklamer
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About Om
menuCenterOnMap Center Centrér
menuClear Clear Ryd
menuClose Close Luk

Loading…

User avatar frank klarlund

Translation changed

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapLayerSatellite
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 333