Translation

hereMapsFeatures
English
Key English Danish
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licens
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Den mest kraftfulde licens for en ultimativ .
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Alle kort
🔹 Alt indhold
🔹 Ingen reklamer
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Ingen reklamer
🔹 Ektra donation
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Ingen reklamer
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest kort
🔹 Ingen reklamer
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox kort
🔹 Ingen reklamer
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kort
🔹 Ingen reklamer
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler kort
🔹 Ingen reklamer
subscriptionPerMonth %1$s /month Kr /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months Kr en gang om året
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months kr en gang hver 6 måned
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months Kr en gang hver 3 måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month Kr en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week Kr en gang om ugen
paymentOnce One-time payment Betaling en gang for alle
priceFree FREE Gratis
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
Key English Danish
dialogTrackUploadShareButton Share Del
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Pendle
dialogTrackUploadUpdateButton Update Opdatér
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Vent venligst
dialogWaitTitle Please wait Vent venligst
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Denne app leveres som den er, og du bruger den på egen risiko. Vi, udgiveren, holdes ikke ansvarlig for uheld, tab af besiddelse, skade eller værre som involverer dig eller en tredjeperson, som følge af app-brug under en tur eller på anden måde.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Brug denne app klogt og betjen den IKKE, mens du kører en bil, kører på en motorcykel, en cykel eller et hvilket som helst andet køretøj.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Hold altid øje med vejen.
disclaimerTitle Disclaimer Ansvarsfraskrivelse
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Langt herfra
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Desværre, denne funktion er ikke tilgængelig på denne enhed
fence_name_default My Place Mit sted
generalError Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Forbind med Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kort
🔹 Ingen reklamer
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Bemærk: Automatisk pause tvunget til Fra
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Bemærk: Automatisk pause tvunget til afslappet
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Bemærk: Dette kan forsinkes med et minut eller deromkring fra realtid på grund af uundgåelige forsinkelser med digital filtrering.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Hastighed for ændring af hastighed i tid.

Negativ betyder deceleration.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration acceleration
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Højde over gennemsnitlig havoverflade (geoid).
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Højde
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativ højdeforøgelse (stigning).
infoMeterModeAscentTitle Ascent opstigning
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Gennemsnitlig effekt, der udøves under aktivitet, ikke medregnet tidsintervaller, hvor der ikke var strøm (ned ad bakke, bremsning, friløb).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Gennemsnitlig aktiv effekt
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Antallet af omdrejninger af kranken per minut, dvs. kadance.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence cadence

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
hereMapsFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 29