Translation

thunderforestMapsFeatures
English
Key English Danish
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licens
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Mest kraftfuld licens til ultimativ oplevelse
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Alle premium-kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
➕ Ekstra donation
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
freeLicenseTitle Free License Gratis licens
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
❌ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Thunderforest premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ MapTiler premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s faktureres hver 12. måned
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s faktureres hver 6. måned
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s faktureres hver 3. måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s en gang om ugen
paymentOnce One-time payment Betaling en gang for alle
priceFree FREE Gratis
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
Key English Danish
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Rullemodstand koefficient
summarySpecific Specific Specifik
summaryStartedDatetime Started Startet
summaryStoppedTime Stopped time Tid stopped
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Tid brugt på pause, enten manuelt eller mens du bruger den automatiske pause.
summaryTotalTime Total time Total tid
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Tidsinterval mellem starttidspunktet og sluttidspunktet for denne rute.
summaryTotalWeight Total weight Total vægt
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Total vægt brugt mens denne rute blev optaget (cyklist, køretøj, baggage,...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Køretøjets vægt
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Vægten af det køretøj, der blev brugt under optagelse af dette spor.
summaryVibrations Vibrations Vibrationer
summaryWheelsWeight Wheels weight Hjulenes vægt
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Summen af vægten af alle hjul på køretøjet brugt på denne rute.
svgCopyright Created with Urban Biker Oprettet med Urban Biker
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Thunderforest premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months Pr 3 måneder
timePeriod_per6Months per 6 months Pr 6 måneder
timePeriod_perMonth per month Pr måned
timePeriod_perWeek per week Pr uge
timePeriod_perYear per year Pr år
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoBellButtonClickInfo Long-click to toggle the auto bell sound Langt-klik for at skifte til den automatiske klokkelyd
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatisk visuelt tema aktiveret
toastCancelled Canceled Annulleret
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Automatisk visuelt tema aktivt
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Fejl ved adgang til eksternt lager
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Fejl ved opretning af offline kort
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Udfyld venligst energi parametre i opsætning

Loading…

User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsDanish

2 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

7 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a year ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ Thunderforest premium kort ⭐ Navigation ⭐ Online højde baseline ⭐ Ingen annoncer ⭐ Alle gratis funktioner og kort".

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
thunderforestMapsFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 30