Translation

sensorMenuAddToProfile
English
Key English Danish
summaryRolling Rolling
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance.
summaryBasal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism.
sensorsTitle Sensors Sensorer
sensorsTabUsed Used Brugt
sensorsTabFound Found Fundet
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Brugt i profilen
sensorsSectionSupported Supported Understøttet
sensorsSectionUnsupported Unsupported Ikke understøttet
sensorsEmptyList Empty list Tom liste
sensorsMenuScan Scan Scan
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Sensorer tilsluttes automatisk, mens optagelsen er aktiv og afbrydes, når du stopper optagelsen.

Det er ikke muligt at oprette en sensorforbindelse manuelt.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Hjul omkreds er ikke angivet
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Skridtlængde er ikke angivet
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Tilføj til profil
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Fjern fra profilen
sensorMenuProperties Properties Egenskaber
sensorMenuEnable Enable Aktivér
sensorMenuDisable Disable Deaktivér
sensorMenuDelete Forget Glem
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Fjern fra profilen?
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Glem denne sensor?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor tilføjet til profil
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Sensor fjernet fra profil
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor glemt
sensorPurposeNone (No purpose) (ingen funktion)
sensorPurposeCadence Cadence cadence
sensorPurposeSpeed Speed hastighed
sensorPurposeDistance Distance distance
sensorPurposeDuration Duration varighed
Key English Danish
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Ingen reklamer
🔹 Ektra donation
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
roarModeConstant const konstant
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor tilføjet til profil
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Glem denne sensor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor glemt
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekunder (standard)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekunder
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekunder
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekunder
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Tilføj til profil
sensorMenuDelete Forget Glem
sensorMenuDisable Disable Deaktivér
sensorMenuEnable Enable Aktivér
sensorMenuProperties Properties Egenskaber
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Fjern fra profilen
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Genkendelse af fysisk aktivitet
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Sensor leverer kun data, når din fysiske aktivitet erkendes at være kompatibel med sensorformål. For eksempel tæller trinføleren trin, mens du går eller løber, ikke mens du cykler. Bemærk, dette er muligvis ikke korrekt og kan være laggy. Google Play-tjenester er påkrævet.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence udløser
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Data filtrering
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Dette udfører yderligere filtrering af sensordata, hvilket muligvis forbedrer nøjagtigheden, men indfører et par sekunders forsinkelse. Deaktiveret som standard.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Filterinterval, dvs. filterets styrke. Større værdier filtrerer mere, men vil også indføre mere forsinkelse.
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automatisk
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Dette vil udføre automatiske omkreds målinger under en tur.
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automatisk

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorMenuAddToProfile
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 589