Translation

dialog_default_color_dark_title
English
Key English Danish
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensor aktiveret
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensor deaktiveret
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatisk visuelt tema aktiveret
toastCancelled Canceled Annulleret
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Lomme tilstand aktiv
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vinke mode aktiv
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Sat på pause: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Tilbagevendende notifikationer
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Giver kontrol af service i forgrunden og nem adgang til app'en
cautionTitle Caution Advarsel
dialog_default_color_light_title Light color theme Lyse farver tema
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Mørke farver tema
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kort rute farver
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Dette vil indlæse standard farver. Er du sikker?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Er du sikker?
dialog_volume_bell_text Bell Klokke
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_effects_text Effects Effekter
dialog_volume_tallies_text Tallies Tallies
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmer
dialog_volume_speech_text Speech Tale
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Bemærk: Brug knapper på din enhed for at justere grundlæggende lydstyrke.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Auto klokke følsomhed
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ryste følsomhed
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Navngiv et nyt hegn:
Key English Danish
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klik for at skifte enhed
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Måleenheder
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Cykel 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Cykel 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Bil 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Indendørs 🏠
defaultProfileNameOther Other Andet
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Fly 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Løb 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Scooter 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Ski 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Gang 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Auto klokke følsomhed
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ryste følsomhed
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Mørke farver tema
dialog_default_color_light_title Light color theme Lyse farver tema
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Dette vil indlæse standard farver. Er du sikker?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kort rute farver
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Er du sikker?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Advarsel: Ruten er aktiv og vil blive standset.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Navngiv et nyt hegn:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Hegn sættes omkring din nuværende placering for at beskytte den mod at blive vist i optagede ruter.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_default_color_dark_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 175