Translation

sensorFilterInterval_3
English
Key English Danish
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Rute ved hjælp af Urban Biker mobilapp
trackUploadActivityTypes_0 Bike Cykel
trackUploadActivityTypes_1 Run Løb
trackUploadActivityTypes_2 Walk Gang
trackUploadActivityTypes_3 Hike Vandretur
trackUploadActivityTypes_4 Swim Svømning
trackUploadActivityTypes_5 Surf Surfing
trackUploadActivityTypes_6 Sail Sejlads
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skateboard
trackUploadActivityTypes_8 Ski Skiløb
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadActivityTypes_10 Other Andet
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekunder (standard)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekunder
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekunder
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekunder
prefAdModes_0 Any Enhver
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Ingen
menuLicense Upgrade Opgradér
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Kan du lide Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Tak! Skriv en god anmeldelse, eller bedøm os med 5 stjerner i Play Butik.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Bedøm i Play Butik
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimering af batteri
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Biker skal være undtaget fra batterioptimeringer, ellers fungerer det muligvis ikke korrekt.

Åbn indstillinger nu?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Vælg Urban Biker fra listen
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licens emne allerede ejet
timePeriod_perWeek per week Pr uge
timePeriod_perMonth per month Pr måned
timePeriod_per3Months per 3 months Pr 3 måneder
Key English Danish
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Ingen reklamer
🔹 Ektra donation
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
roarModeConstant const konstant
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor tilføjet til profil
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Glem denne sensor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor glemt
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekunder (standard)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekunder
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekunder
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekunder
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Tilføj til profil
sensorMenuDelete Forget Glem
sensorMenuDisable Disable Deaktivér
sensorMenuEnable Enable Aktivér
sensorMenuProperties Properties Egenskaber
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Fjern fra profilen
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Genkendelse af fysisk aktivitet
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Sensor leverer kun data, når din fysiske aktivitet erkendes at være kompatibel med sensorformål. For eksempel tæller trinføleren trin, mens du går eller løber, ikke mens du cykler. Bemærk, dette er muligvis ikke korrekt og kan være laggy. Google Play-tjenester er påkrævet.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence udløser
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Data filtrering
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Dette udfører yderligere filtrering af sensordata, hvilket muligvis forbedrer nøjagtigheden, men indfører et par sekunders forsinkelse. Deaktiveret som standard.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Filterinterval, dvs. filterets styrke. Større værdier filtrerer mere, men vil også indføre mere forsinkelse.
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automatisk
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Dette vil udføre automatiske omkreds målinger under en tur.

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorFilterInterval_3
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1283