Translation

prefUnitsEnergyEntries_0
English prefUnitsEnergyEntries
Key English Danish
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Alle profiler) Brug GPS-undersystem direkte. Stabil, mindre kompleks model, ingen mellemmand. Kan også bruge færre ressourcer end den anden udbyder.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Alle profiler) Brug "Fused" -udbyder fra Google Play-tjenester, hvis de er tilgængelige. I teorien kan dette til tider give hurtigere og mere nøjagtige placeringer. Prøv det for at se, om det gavner dig.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Langsom
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Hurtig
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Ingen / stabil
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrisk [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperial [ft, mi]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrisk [km / t]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Imperial [mph]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrisk [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperial [ft]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrisk [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Imperial [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrisk
pref_units_other_entries_1 Imperial Imperial
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Liter benzin]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/t]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/t]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Grader [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promille [‰]
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Standard - Statuslinje i sin naturlige position
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling På hovedet - Mere praktisk enhedshåndtering
pref_bell_mode_entries_0 Ding Ring
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Ring ring
pref_bell_mode_entries_2 Horn Dyt
Key English Danish
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Denne konstant føjes til barometer-udlæsninger og kan bruges til at afbøde barometer-bias, hvis den er til stede
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometer forskydning
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Placering vil aldrig blive slået til eller bruges under aktivitet, så kortet vil ikke være tilgængeligt.

Data erhverves udelukkende fra bevægelses- og kropssensorer, hvis de er tilgængelige (effekt, hastighed, kadence, puls, trin).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Undgå GPS under aktivitet
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Brug ikke Location
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Denne enhed mangler omgivelsestemperaturføler, men den kan udledes ved hjælp af andre sensorer. Læs mere i Hjælp.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Brug afledt sensor
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Liter benzin]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/t]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/t]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Grader [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promille [‰]
priceFree FREE Gratis
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Ny profil
profilesListAddProfile New profile Ny profil

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefUnitsEnergyEntries_0
Source string comment
prefUnitsEnergyEntries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1188