Translation

dialogMapsHighResolution
English
Key English Danish
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD spejl tilstand
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatisk
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Portræt
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Landskap
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portræt (omvendt)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Landskab (omvendt)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Lysstyrke
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automatisk tema
dialogMapsOffline Offline maps Offline kort
dialogMapsLayerTraffic Traffic Trafik
dialogMapsShowFences Fences Hegn
dialogMapsShowRoutes Guide routes Guide ruter
dialogMapsFollowMode Follow Følg
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Rotér automatisk
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsHighResolution Hi-res map Høj-opl kort
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Opbyg terræn
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Nedbør radar
dialogMapsTrackColor Track hue: Rute nuance:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Vælg kort
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s kort
dialogFencesAdd Add fence here Tilføj hegn her
Key English Danish
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Du kan ikke bruge de fleste af funktionerne i denne app uden placering.

Sørg for, at placeringen er aktiveret og indstillet til 'Høj nøjagtighed' - tilstand.

Åbn placeringsindstillinger nu?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Placering er slået fra
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Appen skal have adgang til din placering for at registrere dine udendørs aktiviteter.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Placeringstilladelse er nødvendig for at finde Bluetooth-enheder.

Ingen Bluetooth-enheder findes, hvis tilladelsen afvises.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Placeringstilladelse
dialogLoginPasswordHint Password
dialogLoginUsernameHint Username
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Rotér automatisk
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsChooseTitle Choose map Vælg kort
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Åbn downloadsiden nu?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline kort download
dialogMapsFollowMode Follow Følg
dialogMapsHighResolution Hi-res map Høj-opl kort
dialogMapsLayerTraffic Traffic Trafik
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s kort
dialogMapsOffline Offline maps Offline kort
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Opbyg terræn
dialogMapsShowFences Fences Hegn
dialogMapsShowRoutes Guide routes Guide ruter
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Terræn download
dialogMapsTrackColor Track hue: Rute nuance:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogMapsHighResolution
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 250