Translation

subscriptionPer6m
English
Key English Danish
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Alle premium-kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
➕ Ekstra donation
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
freeLicenseTitle Free License Gratis licens
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
❌ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Thunderforest premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ MapTiler premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s faktureres hver 12. måned
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s faktureres hver 6. måned
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s faktureres hver 3. måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s en gang om ugen
paymentOnce One-time payment Betaling en gang for alle
priceFree FREE Gratis
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
priceLoading @string/loading
subscriptionCancelInfo Cancel anytime in Subscriptions on Google Play. Annuller når som helst i Abonnementer på Google Play.
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
otherLicenses Other Andet
recommendedLicense Recommended Anbefalede
licenseItemOwned Currently owned I øjeblikket ejet
Key English Danish
speechUnitThreeMiles Miles Miles
speechUnitThreeMinutes Minutes Referat
speechUnitTwoFeets Feet Fod
speechUnitTwoHours Hours Timer
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometer
speechUnitTwoLitersOfGasoline Liters of gasoline liter benzin
speechUnitTwoMeters Meters Målere
speechUnitTwoMiles Miles mil
speechUnitTwoMinutes Minutes Minutter
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Ruten arver den standardbeskyttelse, som du indstiller på Strava
subscriptionCancelInfo Cancel anytime in Subscriptions on Google Play. Annuller når som helst i Abonnementer på Google Play.
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s en gang om ugen
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s faktureres hver 12. måned
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s faktureres hver 3. måned
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s faktureres hver 6. måned
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /om måneden
success Success Succes
summaryAccelerating Accelerate Fremskynde
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate. Procentdel af energien, der blev brugt til at accelerere.
summaryActivePower Active power Aktiv effekt
summaryBasal Basal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Procentdel af energien, der blev brugt til basalstofskiftet.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Basal stofskifte (BMR)
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Basal stofskifte (BMR).
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedal omgange
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Antal pedalomgange, der er detekteret under aktivitet.
summaryClimbing Climb Klatre
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity. Procentdel af energien, der blev brugt til at overvinde tyngdekraften.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count Auto-pause tæller

Loading…

User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "%1$s faktureres hver 6. måned".

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
subscriptionPer6m
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 36