Translation

cautionTitle
English
Key English Danish
toastSoundsEnabled Sounds enabled Lyd aktiveret
toastSoundsDisabled Sounds disabled Lyd deaktiveret
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensor aktiveret
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensor deaktiveret
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatisk visuelt tema aktiveret
toastCancelled Canceled Annulleret
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Lomme tilstand aktiv
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vinke mode aktiv
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Sat på pause: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Tilbagevendende notifikationer
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Giver kontrol af service i forgrunden og nem adgang til app'en
cautionTitle Caution Advarsel
dialog_default_color_light_title Light color theme Lyse farver tema
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Mørke farver tema
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kort rute farver
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Dette vil indlæse standard farver. Er du sikker?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Er du sikker?
dialog_volume_bell_text Bell Klokke
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_effects_text Effects Effekter
dialog_volume_tallies_text Tallies Tallies
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmer
dialog_volume_speech_text Speech Tale
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Bemærk: Brug knapper på din enhed for at justere grundlæggende lydstyrke.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Auto klokke følsomhed
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ryste følsomhed
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
Key English Danish
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker på Facebook
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Hjælp med at oversætte denne app og få en gratis licens! Mere info:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Oversættelser
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Håber du nyder denne app 😊
accountDisconnect Disconnect Afbryd
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Optag og mål dine cykelture med stor præcicion. Forøg sikkerhed og effektivitet når du cykler.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Vælg Urban Biker fra listen
bellRingAuto auto automatisk
buttonLater Later
buttonNewTrack Finish Afslut
buttonResumeTrack Resume Genoptag
buttonShow Show
buttonUnderstand I understand Jeg forstår
cancel Cancel Annullér
cautionTitle Caution Advarsel
chartsTitle Charts
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Oprettelse af forbindelse til en skytjeneste gør det lettere for dig at uploade og dele dine ruter med andre.

Vi sender aldrig noget uden din tilladelse.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Altid (standard)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Upload kun effektdata, når effektmåleren blev brugt
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Politik til upload af engergidata
cloudAccountsTitle Accounts Konti
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Kraft/Energi parametre
controlPanelLocationButton Location Beliggenhed
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Klik for kort muligheder
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Kort muligheder
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map
controlPanelMapShowButtonTitle Show map

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cautionTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 173