Translation

subscriptionPer3m
English
Key English Danish
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Den mest kraftfulde licens for en ultimativ .
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Alle kort
🔹 Alt indhold
🔹 Ingen reklamer
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Ingen reklamer
🔹 Ektra donation
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Ingen reklamer
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest kort
🔹 Ingen reklamer
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox kort
🔹 Ingen reklamer
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kort
🔹 Ingen reklamer
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler kort
🔹 Ingen reklamer
subscriptionPerMonth %1$s /month Kr /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months Kr en gang om året
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months kr en gang hver 6 måned
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months Kr en gang hver 3 måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month Kr en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week Kr en gang om ugen
paymentOnce One-time payment Betaling en gang for alle
priceFree FREE Gratis
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
ok OK Ok
yes Yes Ja
no No Nej
cancel Cancel Annullér
buttonUnderstand I understand Jeg forstår
Key English Danish
speechUnitOneHour Hour Time
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometer
speechUnitOneMeter Meter Målere
speechUnitOneMile Mile Mil
speechUnitOneMinute Minute Minut
speechUnitTwoFeets Feet Fod
speechUnitTwoHours Hours Timer
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometer
speechUnitTwoMeters Meters Målere
speechUnitTwoMiles Miles mil
speechUnitTwoMinutes Minutes Minutter
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Ruten arver den standardbeskyttelse, som du indstiller på Strava
subscriptionPer1m %1$s billed once a month Kr en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week Kr en gang om ugen
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months Kr en gang om året
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months Kr en gang hver 3 måned
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months kr en gang hver 6 måned
subscriptionPerMonth %1$s /month Kr /om måneden
summaryAccelerating Accelerating
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used for accelerating.
summaryActivePower Active power Aktiv effekt
summaryBasal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Basal stofskifte (BMR)
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Basal stofskifte (BMR).
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedal omgange
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Antal pedalomgange, der er detekteret under aktivitet.
summaryClimbing Climbing
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Java format

Following format strings are missing: %1$s

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
subscriptionPer3m
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 34