Translation

toastProfileSavingError
English
Key English Danish
menuClose Close Luk
menuInfo Info Information
menuRateAndComment Rate us Giv os karaktérer
menuRefresh Refresh Opdatér
menuSwitchProfile Switch to Skift til
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Send via
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vælg farve
fence_name_default My Place Mit sted
profileNameDefault New Profile Ny profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Desværre, denne funktion er ikke tilgængelig på denne enhed
farFromHere Far from here Langt herfra
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Genstart appen for at tilføje denne funktion
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Fejl ved ved at gemme profil data! prøv venligst igen.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Kan ikke skifte profil! prøv venligst igen.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS tændt
toastTrackSaved Track saved. Rute gemt.
toastTrackDiscarded Track discarded. Rute slettet.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Fejl ved at gemme ruten! prøv at nulstille igen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Fejl ved skrivning til lager! prøv at nulstille igen.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Fejl ved låsning af rute! Prøv at nulstille igen.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Fejl ved flytning af rute til USB-lager! Prøv at nulstille igen.
toastPressAgainToExit Press again to exit Tryk igen for at afslutte
toastTrackingRecording Recording Optager
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv optagelse
toastTrackingPaused Paused Sat på pause
toastTrackingStopped Stopped Stoppet
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Fenceguard: Hegn %1$s tilføjet
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence FenceGuard: Fejl ved tilføjelse af hegn
Key English Danish
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence FenceGuard: Fejl ved opdatering af hegn
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available FenceGuard: Din position er stadig ikke tilgængelig
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence FenceGuard: Du er i øjeblikket ikke indenfor hegnet
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Klik og hold for at slukke/tænde lommelygte
toastGpsEnabled GPS turned on GPS tændt
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Klik og hold for at skifte mellem kort
toastMapClickInfo Long-tap for map options Klik og hold for kort muligheder
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Auto rotation valgt
toastMapFollowingOff Follow off Følg slukket
toastMapFollowingOn Follow on Følg tændt
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik slukket
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik tændt
toastPressAgainToExit Press again to exit Tryk igen for at afslutte
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Klik og hold for at skifte profil
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Kan ikke skifte profil! prøv venligst igen.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Fejl ved ved at gemme profil data! prøv venligst igen.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Kan ikke slette - profilen indeholder data som ikke er gemt! Venligst afslut først.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profilen er blevet oprettet
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profilen er blevet slettet
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Fejl ved sletning af profil
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil opdateret
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Genstart appen for at tilføje denne funktion
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound klik og hold for at slukke/tænde AVAS lyd
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Lomme tilstand aktiv
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vinke mode aktiv
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensor deaktiveret
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensor aktiveret
toastSharingError Error during sharing actions Fejl under delings proces
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Fejl ved afsendelse, venligst kontrollér tilladelser

Loading…

User avatar frank klarlund

Translation changed

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: ved

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastProfileSavingError
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 108