Translation

locale
English
Key English Danish
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibrationer
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mål for ruteafvigelse fra en lige linje, dvs. hvor meget den fylder området i stedet for at gå lige. Lavere er normalt bedre.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle vride
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Viser din aktuelle, maksimale og gennemsnitlige hastighed.

Stall-indikator angiver, hvornår hastighedsværdien ikke blev opdateret i et stykke tid og ikke kan stoles på.

Tempoindikator er små pile nær hastighedsværdien, der viser, når den aktuelle hastighed er over eller under gennemsnitshastigheden.
infoSpeedometerTitle Speedometer Speedometer
inProgress In progress I gang
licenseDialogMapsTab Maps Kort
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licens emne allerede ejet
licenseItemOwned Currently owned I øjeblikket ejet
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Opgrader din licens
loading Loading… Indlæser…
locale en en
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Vej
mapLayerTerrain Terrain Terræn
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Klik for muligheder
mapMarkerFinish Finish Afslut
mapMarkerMyLocation My location Min placering
mapMarkerStart Start Start
mapPlaceSearch Where to? Hvorhen?

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
User avatar frank klarlund

New contributor

Urban Biker / StringsDanish

New contributor 3 years ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1