Translation

speechUnitOneKilometer
English
Key English Danish
timePeriod_perYear per year Pr år
generalError Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Open source-licenser
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Håber du nyder denne app 😊
aboutScreenChangeLogLink Version change log Versionsændringslog
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker på Facebook
aboutScreenTranslationsTitle Translations Oversættelser
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Hjælp med at oversætte denne app og få en gratis licens! Mere info:
disclaimerTitle Disclaimer Ansvarsfraskrivelse
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Denne app leveres som den er, og du bruger den på egen risiko. Vi, udgiveren, holdes ikke ansvarlig for uheld, tab af besiddelse, skade eller værre som involverer dig eller en tredjeperson, som følge af app-brug under en tur eller på anden måde.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Brug denne app klogt og betjen den IKKE, mens du kører en bil, kører på en motorcykel, en cykel eller et hvilket som helst andet køretøj.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Hold altid øje med vejen.
speechUnitOneMeter Meter Målere
speechUnitTwoMeters Meters Målere
speechUnitManyMeters Meters Målere
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometer
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometer
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometer
speechUnitOneFeet Foot Fod
speechUnitTwoFeets Feet Fod
speechUnitManyFeets Feet Fod
speechUnitOneMile Mile Mil
speechUnitTwoMiles Miles mil
speechUnitManyMiles Miles mil
speechUnitOneHour Hour Time
speechUnitTwoHours Hours Timer
speechUnitManyHours Hours Timer
speechUnitOneMinute Minute Minut
speechUnitTwoMinutes Minutes Minutter
speechUnitManyMinutes Minutes Minutter
speechAltitude Altitude: %1$s Højde:%1$s

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
speechUnitOneKilometer
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1315