Translation

summaryRollResistCoefInfo
English
Key English Danish
summaryDeviceName Device Enhed
summaryDeviceNameInfo Device used to record this track. Enhed anvendt til at indspille denne rute.
summaryTotalWeight Total weight Total vægt
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Total vægt brugt mens denne rute blev optaget (cyklist, køretøj, baggage,...).
summaryDriverWeight Driver weight Førerens vægt
summaryDriverWeightInfo Weight of the driver (or rider) used while recording this track. Vægten af føreren (eller rytteren), der blev brugt under registrering af dette spor.
summaryVehicleWeight Vehicle weight Køretøjets vægt
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Vægten af det køretøj, der blev brugt under optagelse af dette spor.
summaryWheelsWeight Wheels weight Hjulenes vægt
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Summen af vægten af alle hjul på køretøjet brugt på denne rute.
summaryEfficiency Efficiency Effektivitet
summaryEfficiencyInfo Overall thermal efficiency of the track's powerhouse. Samlet termiske virkningsgrad af sporets kraftcenter.
summaryDragArea Drag area Luftmodstands areal (Cd-a)
summaryDragAreaInfo Air drag area (Cd·A). Luftmodstands areal (Cd-a).
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Rullemodstand coef.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Rullemodstand koefficient
summaryRollResistCoefAverage Roll resist coef. average Rullemodstandskoef. gennemsnit
summaryRollResistCoefAverageInfo Average rolling resistance coefficient, if the coefficient was changing during the activity. Gennemsnitlig rullemodstandskoefficient, hvis koefficienten ændrede sig under aktiviteten.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Basal stofskifte (BMR)
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Basal stofskifte (BMR).
summaryLocationInterval Location interval Placerings interval
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Gennemsnitlig tidsinterval mellem to placering opdateringer om denne rute.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Tvungne genstarter
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Antal gange, hvor appen blev lukket med tvang, eller enheden stoppede med at arbejde under denne aktivitet.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count Auto-pause tæller
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity. Antal gange automatisk pause blev aktiveret under denne aktivitet.
summaryInaccurateLocationZoneCount Inaccuracy zones Unøjagtighedszoner
summaryInaccurateLocationZoneCountInfo Number of times the app started rejecting location updates due to their inaccuracy.

Note, areas where there are no location updates at all (e.g. indoors) do not affect this number.
Antal gange, appen begyndte at afvise placeringsopdateringer på grund af deres unøjagtighed.

Bemærk, områder, hvor der ikke er nogen placeringsopdateringer overhovedet (f.eks. indendørs), påvirker ikke dette nummer.
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryStartedDatetime Started Startet
summaryEndedDatetime Ended Sluttede
Key English Danish
summaryHeartBeats Heartbeats Hjerteslag
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity. Antal hjerterytmer, der er registreret under aktivitet.
summaryInaccurateLocationZoneCount Inaccuracy zones Unøjagtighedszoner
summaryInaccurateLocationZoneCountInfo Number of times the app started rejecting location updates due to their inaccuracy.

Note, areas where there are no location updates at all (e.g. indoors) do not affect this number.
Antal gange, appen begyndte at afvise placeringsopdateringer på grund af deres unøjagtighed.

Bemærk, områder, hvor der ikke er nogen placeringsopdateringer overhovedet (f.eks. indendørs), påvirker ikke dette nummer.
summaryLocationInterval Location interval Placerings interval
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Gennemsnitlig tidsinterval mellem to placering opdateringer om denne rute.
summaryMechWork Mech. work Mek. Arb
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Rent mekanisk arbejde brugt til denne aktivitet (bortset fra termisk effektivitet og BMR).
summaryProfileName Profile Profiler
summaryProfileNameInfo Profile used to record this track. Profil brugt til at gemme denne rute.
summaryRolling Roll Rulle
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance. Procentdel af energien, der blev brugt til at overvinde rullemodstanden.
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Rullemodstand coef.
summaryRollResistCoefAverage Roll resist coef. average Rullemodstandskoef. gennemsnit
summaryRollResistCoefAverageInfo Average rolling resistance coefficient, if the coefficient was changing during the activity. Gennemsnitlig rullemodstandskoefficient, hvis koefficienten ændrede sig under aktiviteten.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Rullemodstand koefficient
summarySpecific Specific Specifik
summaryStartedDatetime Started Startet
summaryStoppedTime Stopped time Tid stopped
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Tid brugt på pause, enten manuelt eller mens du bruger den automatiske pause.
summaryTotalTime Total time Total tid
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Tidsinterval mellem starttidspunktet og sluttidspunktet for denne rute.
summaryTotalWeight Total weight Total vægt
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Total vægt brugt mens denne rute blev optaget (cyklist, køretøj, baggage,...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Køretøjets vægt
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Vægten af det køretøj, der blev brugt under optagelse af dette spor.
summaryVibrations Vibrations Vibrationer
summaryWheelsWeight Wheels weight Hjulenes vægt
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Summen af vægten af alle hjul på køretøjet brugt på denne rute.
svgCopyright Created with Urban Biker Oprettet med Urban Biker

Loading…

User avatar frank klarlund

Translation changed

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryRollResistCoefInfo
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 654