Translation

summaryRollResistCoefInfo
English
Key English Danish
summaryDeviceName Device Enhed
summaryDeviceNameInfo Device used to record this track. Enhed anvendt til at indspille denne rute.
summaryTotalWeight Total weight Total vægt
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Total vægt brugt mens denne rute blev optaget (cyklist, køretøj, baggage,...).
summaryDriverWeight Driver weight
summaryDriverWeightInfo Weight of the driver (or rider) used while recording this track.
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight Hjulenes vægt
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Summen af vægten af alle hjul på køretøjet brugt på denne rute.
summaryEfficiency Efficiency Effektivitet
summaryEfficiencyInfo Overall thermal efficiency of the track's powerhouse. Samlet termiske virkningsgrad af sporets kraftcenter.
summaryDragArea Drag area Luftmodstands areal (Cd-a)
summaryDragAreaInfo Air drag area (Cd·A). Luftmodstands areal (Cd-a).
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Rullemodstand coef.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Rullemodstand koefficient
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Basal stofskifte (BMR)
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Basal stofskifte (BMR).
summaryLocationInterval Location interval Placerings interval
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Gennemsnitlig tidsinterval mellem to placering opdateringer om denne rute.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Tvungne genstarter
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Antal gange, hvor appen blev lukket med tvang, eller enheden stoppede med at arbejde under denne aktivitet.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity.
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryStartedDatetime Started Startet
summaryEndedDatetime Ended Sluttede
summaryTotalTime Total time Total tid
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Tidsinterval mellem starttidspunktet og sluttidspunktet for denne rute.
summaryStoppedTime Stopped time Tid stopped
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Tid brugt på pause, enten manuelt eller mens du bruger den automatiske pause.
Key English Danish
summaryEfficiency Efficiency Effektivitet
summaryEfficiencyInfo Overall thermal efficiency of the track's powerhouse. Samlet termiske virkningsgrad af sporets kraftcenter.
summaryEndedDatetime Ended Sluttede
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryHeartBeats Heartbeats Hjerteslag
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity. Antal hjerterytmer, der er registreret under aktivitet.
summaryLocationInterval Location interval Placerings interval
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Gennemsnitlig tidsinterval mellem to placering opdateringer om denne rute.
summaryMechWork Mech. work Mek. Arb
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Rent mekanisk arbejde brugt til denne aktivitet (bortset fra termisk effektivitet og BMR).
summaryProfileName Profile Profiler
summaryProfileNameInfo Profile used to record this track. Profil brugt til at gemme denne rute.
summaryRolling Rolling
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance.
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Rullemodstand coef.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Rullemodstand koefficient
summarySpecific Specific Specifik
summaryStartedDatetime Started Startet
summaryStoppedTime Stopped time Tid stopped
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Tid brugt på pause, enten manuelt eller mens du bruger den automatiske pause.
summaryTotalTime Total time Total tid
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Tidsinterval mellem starttidspunktet og sluttidspunktet for denne rute.
summaryTotalWeight Total weight Total vægt
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Total vægt brugt mens denne rute blev optaget (cyklist, køretøj, baggage,...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight Hjulenes vægt
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Summen af vægten af alle hjul på køretøjet brugt på denne rute.
svgCopyright Created with Urban Biker Oprettet med Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest kort
🔹 Ingen reklamer

Loading…

User avatar frank klarlund

Translation changed

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryRollResistCoefInfo
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 544