Translation

dialog_track_save_text
English
Key English Danish
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmer
dialog_volume_speech_text Speech Tale
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Bemærk: Brug knapper på din enhed for at justere grundlæggende lydstyrke.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Auto klokke følsomhed
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ryste følsomhed
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Navngiv et nyt hegn:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Hegn sættes omkring din nuværende placering for at beskytte den mod at blive vist i optagede ruter.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Opdatér hegn
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Hegn navn:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Hegn sat omkring din placering beskytter den mod at blive vist i indspillede ruter.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet %1$s?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distance %1$.3f %2$s
Varighed %3$s
(%4$s)
Ruten ser ret kort ud, Vil du gemme?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Advarsel: Ruten er aktiv og vil blive standset.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Slet profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Advarsel: Dette fjerner profilindstillinger og samlede data. Gemte ruer vil være intakte.

Slet profil %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Ny profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Indstillingerne for den nye profil kopieres fra den aktuelt aktive profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Redigér profil
dialogProfileEditTotals Totals: Totaler:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Nulstil profil totaler?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Skift profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Ruten er aktiv. Er du sikker på du vil skifte til %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Slet ruter
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Advarsel: Denne handling kan ikke fortrydes. Vil du slette valgte numre?

For at bekræfte sletningen skal du indtaste følgende kode for at fortsætte.
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Advarsel: Denne handling kan ikke fortrydes.

Slet ruten %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Genoptag ruten
Key English Danish
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Advarsel: Ruten er aktiv og vil blive standset.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Navngiv et nyt hegn:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Hegn sættes omkring din nuværende placering for at beskytte den mod at blive vist i optagede ruter.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Tilføj hegn
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Er du sikker på at du vil fjerne hegnet %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Opdatér hegn
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fjern hegn
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Hegn navn:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Hegn sat omkring din placering beskytter den mod at blive vist i indspillede ruter.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Opdatér hegn
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distance %1$.3f %2$s
Varighed %3$s
(%4$s)
Ruten ser ret kort ud, Vil du gemme?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmer
dialog_volume_bell_text Bell Klokke
dialog_volume_effects_text Effects Effekter
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Bemærk: Brug knapper på din enhed for at justere grundlæggende lydstyrke.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Tale
dialog_volume_tallies_text Tallies Tallies
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use the built-in Step Detector sensor, and perform other useful actions when motion is detected. Tilladelse er nødvendig, så appen kan bruge den indbyggede trindetektorsensor og udføre andre nyttige handlinger, når der registreres bevægelse.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Tilladelse til fysisk aktivitet
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrisk højde fungerer kun udendørs.

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum som nogle køretøjer og fly.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Bemærk
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrisk højde er slået fra med magt på grund af uoverensstemmelse med GPS-højde!

Brug det ikke i lukkede eller airconditionerede rum!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisk højdeproblem
dialogBluetoothPermissionRequest Permission is needed so the app can find and connect with wireless sensors. Tilladelse er nødvendig, så appen kan finde og oprette forbindelse til trådløse sensorer.

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_track_save_text
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 264