Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Finnish
pref_background_pattern_entries_0 None Ei mitään
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Seepra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopardi
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tiili
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Mukulakivi
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Pilvet
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Sydämet
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Hunajakenno
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Graafinen & digitaalinen
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Graafinen
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitaalinen
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Wattia per kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normaali
prefBackKeyModeEntries_1 None Ei mitään
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Vaihda teemaa
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Vaihda tiedostoa
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Ei mitään
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (oletus)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Finnish
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (oletus)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Online- ja offlinekarttojen osia pidetään välimuistissa, jotta uudelleen latausta ja -luomista voidaan vähentää. Tämä nopeuttaa kartan latausta ja säästää akkua. (Kaikki profiilit)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Kartan välimuistin kokorajoitus
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Vaihda teemaa
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Vaihda tiedostoa
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Ei mitään
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Reitin väri
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Näytä sovellus ilmoitusalueella aina, myös silloin kun seuranta ei ole päällä.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Pysyvä ilmoitus
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Sijaintia ei koskaan kytketä päälle tai käytetä aktiviteetin aikana, joten kartta ei ole käytettävissä.

Tieto saadaan pelkästään käytössä olevista liike- ja kehosensoreista (teho, nopeus, rytmi, syke, askeleet).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Älä käytä GPS:ää.
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Älä käytä sijaintia
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 1229