Translation

dialog_volume_tallies_text
English
Key English Finnish
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Tauotettu: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sovellus lisensoitu onnistuneesti. Kiitos tuestasi!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Jatkuva ilmoitus
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Tarjoaa sovelluksen helpon käytön
cautionTitle Caution Varoitus
dialog_default_color_light_title Light color theme Vaalea teema
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tumma teema
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kartan reittivärit
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tämä palauttaa oletusvärit. Oletko varma?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Oletko varma?
dialog_volume_bell_text Bell Kello
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_effects_text Effects Efektit
dialog_volume_tallies_text Tallies
dialog_volume_alarms_text Alarms Hälytykset
dialog_volume_speech_text Speech Puhe
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Huomio: Säädä yleistä äänenvoimakkuutta laitteesi äänenvoimakkuuspainikkeilla.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automaattisen kellon herkkyys
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Lisää suoja
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Nimeä uusi suoja:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Suoja luodaan tämänhetkisen sijaintisi ympärille, jotta se ei paljastu tallennetuista reiteistä.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Suojan nimi:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Sijaintisi ympärille luotu suoja estää sen paljastumisen tallennetuissa reiteissä.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Haluatko varmasti poistaa suojan?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Haluatko varmasti poistaa suojan %1$s?
Key English Finnish
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Haluatko varmasti poistaa suojan %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Suojan nimi:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Sijaintisi ympärille luotu suoja estää sen paljastumisen tallennetuissa reiteissä.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Päivitä suoja
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Pituus %1$.3f %2$s
Kesto %3$s
(%4$s)

Reitti vaikuttaa lyhyeltä. Tallennetaanko reitti?
dialog_volume_alarms_text Alarms Hälytykset
dialog_volume_bell_text Bell Kello
dialog_volume_effects_text Effects Efektit
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Huomio: Säädä yleistä äänenvoimakkuutta laitteesi äänenvoimakkuuspainikkeilla.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Puhe
dialog_volume_tallies_text Tallies
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Bikerin akun käyttöä ei tulisi optimoida, jotta se toimisi oikein.

Avataanko asetukset?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Akun optimointi
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrinen korkeus toimii vain ulkoilmassa.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa kuten joissain kulkuvälineissä ja lentokoneissa.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Huomioi
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrinen korkeus on pakotettu pois päältä johtuen ristiriidasta GPS:n korkeuden kanssa!

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisen korkeuden virhe
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Arvioi Play Storessa
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Käyttöoikeus tarvitaan taskulampun käyttöön.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kameran käyttöoikeus
dialogChartDataTypesTitle Chart types
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Perusaineenvaihdunta (BMR)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty Urban Biker/Strings
Empty Urban Biker/Strings
Empty Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_volume_tallies_text
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 182